May đo bằng công nghệ - tương lai của nhà bán lẻ thời trang trực tuyến Nhật Bản

Hoài Thư

Start Today - công ty bán lẻ thời trang trực tuyến Nhật Bản đang muốn gia nhập thị trường toàn cầu bằng hàng nhãn riêng Zozo và "vũ khí chiến lược" là công nghệ đo kích cỡ độc đáo.